Ordentlige vilkår betyder ordentlig læring

Så blev den første video helt færdig og jeg synes selv den er blevet meget god. Måske er humoren ikke for alle, men er det ikke sådan med al humor? Jeg kan nu godt lide både humoren, men også budskabet bag.

Svært at rekruttere

Hvad er det så vi vil med det og hvorfor har vi valgt at vise det på denne måde? Jo ser du, ca. 40% af vores uddannelse er ude i praktik og flere af os har oplevet, at vores kliniskevejledere er for presset til at give os den optimale undervisning derude. Det kan bla. skyldes at det er svært at rekruttere nye sygeplejersker til ubesatte jobs (dsr.dk). Da jeg nu læser i Region Hovedstaden, så kan man godt blive lidt skræmt over, at det ikke lykkedes i 51% af forsøgene i regionen.

Da der så mangler kollegaer, må de tilbageværende løbe stærkere og have flere opgaver. Dette gælder også være kliniskevejledere, som så ikke har den fornødne tid til os. Med dette kan vi ende med ikke at opnå de såkaldte læringsmål ude i praktikken. Hvert semester har nogle definerede læringsmål, som er det vi skal kunne og vide når semestret er færdigt. Derfor er det jo vigtigt at vi har mulighed for at lære dem, men som du jo nok har indset kan det blive svært.

For hvilken sygeplejerske bliver jeg, hvis jeg ikke kan det jeg skal, når jeg kommer ud på den anden side? Ville jeg kunne give den pleje og omsorg som vi gerne skulle kunne? Kommer jeg til at lave fejl, så det i sidste ende måske koster menneskeliv? Det er en tanke jeg næsten ikke tør tænke, men som nok blive virkelighed, hvis der ikke sker noget snart.

Så vælg dog et andet fag

Kunne jo også bare vælge en anden uddannelse, som jeg har set flere skrive i debatten på de sociale medier. Så kommer problemet bare, at når folk søger væk fra faget (dsr.dk) og færre søger optagelse på sygeplejerskeuddannelsen (dsr.dk, tv2.dk). Et fald på 8% i forhold til sidste år for højt, hvis vi skal have flere til at tage de stillinger der er ledige.

Faktisk er der en del af rigsfællesskabet som nu vil prøve at tage et opgør med den forhadte Tjenestemandsreform. På Færøerne vil det socialdemokratiske parti, Javnaðarflokkurin, stille et forslag efter sommerferien, så der bliver kigget på den offentlige lønstige (dsr.dk). Som det er nu, fx her i Danmark, så blev de offentlige fag inddelt efter køn i 1969. Der blev sygeplejerskernes løn opgjort som en biindtægt til mandens.

Meget er dog sket med faget siden, det er fx gået over til at blive en professionsbachelor, med meget mere viden til følge. Flere opgaver er også kommet til faget og vi skal kunne meget mere i sidste ende.

Har vi råd til det?

Har vi råd til at lade være? Som jeg har skrevet om tidligere så demonstrere sygeplejerskerne stadigvæk, selvom mange har glemt det. Jeg støtter dem 100% i deres kamp, for er bange for følgerne hvis der ikke sker noget. Dem som mener vi bare kan finde noget andet at lave eller en anden uddannelse at tage, har nok ikke haft brug for sundhedsvæsenet endnu eller måske meget lidt.

Har selv haft brug for sundhedsvæsenet og jeg har set mit når jeg har været der. Ikke for at sige noget ondt om de personale jeg har mødt, de har nemlig gjort det bedste de har kunne i deres situation. De “løber” stærkt og gør hvad de kan, men når der mangler hænder, vil der med tiden (og det ses nogle steder allerede nu) mangle pleje og omsorg til patienterne eller borgerne. Der risikere at ske det vi kalder for utilsigtede hændelser (fejl) når de er stressede.

Dette er faktisk sket for mig selv, da noget medicin jeg skulle have intravenøst ikke blev givet korrekt. Det har nok gjort, uden at jeg kan side det med sikkerhed, at jeg måtte være indlagt i nogle dage ekstra, men dertilhørende smerter i armen.

Så har vi råd til ikke at se på Tjenestemandsreformen? Eller i det mindste starte med at give en bedre løn til det personale, som har vist hvad de kan og er villige til under en pandemi? Mit klare svar er: NEJ!

https://www.instagram.com/p/CR27x-ZnsW1